PRAVILA CENTRA:

1. Pri ulasku obavezan je boravak od 15 dana odnosno dok ne prođu simptomi krize.

2. Pri ulasku će biti pregledane stvari korisnika kao i on sam ( to se može ponoviti bilo kada tijekom boravka ako odgovorna osoba smatra to potrebnim.

3. Korisnik mora aktivno ispunjavati satnicu zajednice.

4. Korisnik mora prihvatiti osobu koja mu je dodijeljena kao pratnja.

5. Strogo zabranjena konzumacija droge, tableta, alkohola i cigareta.

6. Novac sa kojim korisnik dolazi biti će mu oduzet i iskorišten za potrebe zajednice. (te novac koji je naknadno dobijen za neke posebne potrebe*, nakon odlaska korisnika se ne vraća, nego nego ostavlja za potrebe zajednice, izuzev putnih troškova)

7. U centru je zabranjeno slušanje svjetovne muzike i čitanje bilo kakve literature osim knjiga kršćanskog karaktera

8. Korisniku se neće izdavati nikakve potvrde o boravku u centru prema pravosudnim organima minimalno prvih tri mjeseca ne uvidi li se pozitivan interes za liječenje.

9. Telefonski pozivi su dopušteni samo od strane roditelja/skrbnika svakih 14 dana što isto tako može biti odgođeno ako odgovorna osoba smatra to potrebnim

10. Posjete se dogovaraju u hodu s obzirom na napredak korisnika, međutim one nikako ne dolaze u obzir prvih 6 mj.

11. Sva pošta biti će čitana i paketi pregledavani

12. Korisnik mora pristati na premještaj u drugu kuću zakljući li se da je to potrebno

13. Bračni parovi liječe se odvojeno, nemaju kontakta vrijeme koje to odluče odgovorne osobe, a spojeni mogu biti jedino uz pismeni dokaz da su u braku