Cilj naše udruge koja je osnovana u Španjolskoj 1982. godine i koja djeluje u 75 država svijeta jeste pružanje pomoći osoba s margine društva da pronađu novi život dostojan čovjeka. U prvom redu bavimo se prihvatom, rehabilitacijom i resocijalizacijom ovisnika, no nismo limitirano samo na njih već u naš centar prihvaćamo i napuštenu djecu, ljude stradale u ratu, bivše zatvorenike, samohrane ili zlostavljane žene i majke, prihvatćamo izbjegle i prognjene , pomažemo  u prehrani stanovništva, pružamo pomoć u obnovi domova i slično.