Detoksikacija – 1 faza

Detoksikacija je faza fizičkog odvikavanja koje može trajati od 15 dana pa do nekoliko mjeseci te se provodi u kućama  na selu ili u kućama udaljenim od grada. Tu se prije svega tretira:

1) Detoksikacija t.j. fizičko i psihičko odvikavanje

2) prepoznavanje i prihvaćanje problema i uzroka pojedinca

3) nanovo učenje samokontrole u raznm područjima kao npr. osnovna higijena, prehrana, ponašanje

4) utvrđivanje osnovnih društvenih odnosa i ponašanje u grupi

5) obnavljanje moralnih i etičkih vrijednosti

6) utvrđivanje strategije kojom doći do cilja

     Osoba koja dolazi u centar Remar prvo dolazi na informativni razgovor gdje obavlja svoj prvi razgovor sa monitorom centra o problemu zbog kojeg dolazi. Na tom razgovoru se ispunjava upisnica, dokument u koji se uvode podaci korisnika. Također je poželjno da se obavi i jedan razgovor sa obitelji. Na ovom razgovoru se upoznaje korisnika i roditelje sa pravilima centra, te sa mjestom gdje će on / ona biti smješten/a i sa funkcionalnosti centra. Pokušava se motivirati pojedinca na rehabilitaciju da bi on donio svoju odluku i da sa voljom započne svoje liječenje.

     Korisnik ulazi u centar odmah i besplatno, naši monitori ili tzv. „sjene“ brinu 24 sata o pojedincu. Razgovaraju sa njim, noćima bdiju nad njim i tako mu pokušavaju olakšati period „skidanja“.
Fizičko skidanje, znači da bi se prošla „kriza“, korisnik ne koristi nikakve substace niti se smije pušiti. Ne daju se tablete za smirenje, nego samo čaj od kamilice ili eventualno biljni čaj za smirenje prvih nekoliko dana. Dan se upotpunjuje šetnjama i laganim radom po kući, koji puta se bol ublažava masažama.
Psihičko skidanje se pak riješava individualnim razgovorima i grupnim sastancima.

      U ovom se periodu promatra fizički i psihički napredak osobe. U tom periodu nema nikakve konzumacije tableta, alkohola, cigareta, niti mogu kontaktirati sa roditeljima niti sa nikim tko se nalazi van centra. U trenutku kada korisnik počne spavati barem nekoliko sati na noć i kada počne ojačavati, on počinje izlaziti iz kuće i odlazi raditi. Sve to samo zato da mu dan bude ispunjen, kraći te da se njegove misli počnu usmjeravati u drugom smjeru. To u početku budu vrlo jednostavni poslići koji zahtijevaju vrlo malo fizičkog napora.

Kada se uspješno završi program 1.faze osoba se prebacuju u 2. fazu…