CRKVA TIJELO KRISTOVO

Vjerujemo da osoba koja potraži pomoć u Remaru, može postati cjelovita jedino ako su njezino tijelo, duh i duša uravnoteženi zato je potrebno paralelno raditi sa sva tri čimbenika.

Budući da se ljudi ovdje obnavljaju tjelesno a mi vjerujemo da je zato zaslužan Isus Krist, ne možemo izostaviti činjenicu da je čovjeku neophodna duhovna obnova prije svega.

Kao rješenje nudimo Radosnu vijest, evanđelje Isusa Krista.

  „Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi“ – Ivan 8:32
  „Ja sam put, istina i život – reče Isus. – Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.“ – Ivan 14:6

U samom Centru, svakodnevno se održavaju jutarnji sastanci na kojima se dijeli Riječ Božja i gdje se moli. Jednom tjedno se održavaju molitveni sastanci u večernjim satima te dva puta tjedno se održavaju bogoslužja na kojima slavimo Boga i slušamo propovijed. Naša Crkva je otvorenog tipa i svi su dobrodošli.

Vizija naše Crkve je uvijek podučiti osobu da nisu potrebni vjernici nego učenici Isusa Krista. Oni koji će biti u stanju ostaviti sve, uzeti svoj križ svakoga dana i slijediti Isusovu volju. Na taj se način želimo širiti i otvarati nove kuće i crkve gdje god nas Bog odvede.

  „Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina I Duha Svetoga!“- Matej 28:19
  „Zatim reče svima: „Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi!“ – Luka 9:23