Humanitarna udruga Remar Croatia – kršćanski centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o droagama i alkoholu te ostalih marginaliziranih osoba…u potpunosti besplatan